Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 295/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Částka 47/1990
Platnost od 19.07.1990
Účinnost od 19.07.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

295

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 19. července 1990,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. V článku 17 písm. d) se vypouštějí slova "a strojírenství" a slova "rud, magnezitu a".

2. V článku 37 odst. 2 se v první větě doplňují slova "zákon o provozu na pozemních komunikacích".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru