Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 281/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

Částka 44/1990
Platnost od 09.07.1990
Účinnost od 09.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

281

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, Čs. odborovým svazem pracujících kovoprůmyslu a Federálním odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu výnos č. 2/1990 ze dne 26. června 1990 č.j. 033/15/90, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS č. 2/1978 (reg. v částce 10/1978 Sb.), kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 1/1979 (reg. v částce 10/1979 Sb.), č. 3/1983 (reg. v částce 23/1983 Sb.), č. 3/1985 (reg. v částce 18/1986 Sb.), č. 1/1987 (reg. v částce 25/1987 Sb.), č. 2/1988 (reg. v částce 34/1988 Sb.) a č. 3/1988 (reg. v částce 41/1988 Sb.).

Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zařazující zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Výnos nabude účinnosti dnem 9. července 1990.

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, na ředitelstvích státních podniků a jiných organizacích přímo řízených ministerstvem.

Přesunout nahoru