Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 254/1990 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje

Částka 41/1990
Platnost od 18.06.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

254

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise

ze dne 12. června 1990,

kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 29 písm. a), b) a d) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, a Státní plánovací komise podle § 31 odst. 7 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, stanoví:


Čl. I

Zrušují se:

1. vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují;

2. výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4/1972 (reg. částka 22/1972 Sb.), o vedoucích pracovištích vědeckotechnického rozvoje.

Čl. II

Zrušují se:

1. vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 76/1986 Sb., o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci;

2. směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8/1978 (reg. částka 24/1978 Sb.) o oponentním řízení;

3. směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 9/1980 (reg. částka 43/1980 Sb.) pro propočty ekonomické efektivnosti, která stanoví způsob propočtu ekonomické efektivnosti u úkolů státního, resortního, oborového příp. podnikového plánu technického rozvoje;

4. směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 17/1981 (reg. částka 2/1982 Sb.) o hodnocení efektivnosti investic.

Čl. III

Oponentní řízení zahájené ke dni účinnosti této vyhlášky podle směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8/1978 o oponentním řízení se dokončí podle stávajících předpisů.


Čl. IV

1. Ustanovení článku I nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

2. Ustanovení článků II a III nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Místopředseda vlády ČSFR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

akademik Delong v. r.

Místopředseda vlády ČSFR a předseda Státní plánovací komise

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Přesunout nahoru