Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 244/1990 Sb.Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

Státní banka československá

vydala podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a výborem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví výnos ze dne 31. května 1990 č. 6/1990 o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí.

Výnosem pro úpravu platových poměrů pracovníků Státní banky československé, pracovníků bank, jejichž zakladatelem je Státní banka československá nebo vůči nimž má Státní banka československá práva a povinnosti zakladatele, a pracovníků Československé obchodní banky, a. s., přidělených k výkonu funkce do zahraničí se na tyto pracovníky uplatňuje výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 23. června 1962 č. j. 014833/62 o úpravě platových poměrů zaměstnanců podniků zahraničního obchodu přidělených k výkonu funkce do zahraničí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Výnos byl publikován ve Věstníku Státní banky československé č. 4/1990 a je k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé, Komerční banky, Všeobecné úvěrové banky, Československé obchodní banky, a. s. a Živnostenské banky.

Přesunout nahoru