Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 243/1990 Sb.Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

Státní banka československá

vydala podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a výborem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví výnos ze dne 31. května 1990 č. 5/1990 o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance.

Výnos obsahuje komplexní právní úpravu odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance.

Výnosem se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 3. července 1986 č. R-36/1986 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé (reg. v částce 18/1986 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Výnos byl publikován ve Věstníku Státní banky československé č. 4/1990 a je k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé, Komerční banky, Všeobecné úvěrové banky, Československé obchodní banky, a. s. a Živnostenské banky.

Přesunout nahoru