Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 238/1990 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

238

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 11. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 29 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., § 152 odst. 2 trestního řádu č. 141/1961 Sb. a § 373 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svo body nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 2 zní:

"(2) Z pracovní odměny odsouzeného, pokud nedosahuje 400 Kčs měsíčně, se sráží k úhradě nákladů výkonu trestu celý zbytek přesahující 30 Kčs kapesného (§ 5 odst. 1).".

2. § 3 odst. 4 zní:

"(4) Z pracovní odměny odsouzeného za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je na základě smlouvy mezi ústavem a hospodářskou organizací ve smyslu § 26 odst. 3 zákona zařazen do práce, se provede srážka ve výši 50 % k úhradě nákladů výkonu trestu.".

3. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému kapesné ve výši stanovené v příloze; nedosahuje-li pracovní odměna odsouzeného 400 Kčs měsíčně, činí kapesné 30 Kčs (§ 3 odst. 2).".

4. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Úložné

(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému úložné ve výši stanovené v příloze.

(2) Z pracovní odměny za práce konané ve volném čase pro jinou organizaci, než u které je zařazen do práce (§ 3 odst. 4), náleží odsouzenému úložné ve výši 20 %.

(3) K úložnému se dále připočítává též nevyčerpaný zbytek částky určené v příloze pro další srážky (§ 4) a popřípadě i částka převedená z kapesného (§ 5 odst. 4).

(4) Z části úložného převyšující předpokládanou částku náležející odsouzenému při jeho propuštění z výkonu trestu (odstavec 5) může odsouzený poskytovat příspěvky své manželce (manželovi), dětem, rodičům (prarodičům), sourozencům, družce (druhovi) a plnit své závazky, pokud tato část nepodléhá srážkám podle § 8 a 8a.

(5) Odsouzeným, u nichž doba výkonu trestu:

a) nepřesahovala dva roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 1000 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 1000 Kčs,

b) přesahovala dva roky, ale nepřesahovala tři roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 1500 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 1500 Kčs,

c) přesahovala tři roky a výše jejich úložného nedosáhla částky 2000 Kčs, se při propuštění z výkonu trestu vyplatí částka 2000 Kčs,

přičemž příspěvek, který tvoří rozdíl mezi výší úložného a výší uvedených částek se vyplatí z prostředků ústavu.

(6) Ve prospěch příspěvku (odstavec 5) se zúčtuje kapesné a úložné z pracovní odměny odsouzeného, z níž se provedou srážky po propuštění odsouzeného z výkonu trestu, a to až do výše poskytnutého příspěvku.".

5. Příloha vyhlášky se nahrazuje přílohou připojenou k této vyhlášce.

Čl. II

Srážky z pracovní odměny odsouzeného za měsíc červen 1990 se provedou podle této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministryně:
JUDr. Burešová v. r.


Příloha vyhlášky č. 238/1990 Sb.

Tabulka pro provádění srážek z pracovní odměny odsouzených I., II. a III. nápravně výchovné skupiny s vyživovací povinností a bez vyživovací povinnosti

Pracovní odměna od KčsS vyživovací povinnostíBez vyživ. povin.Kapesné pro NVS
Výživné proDalší srážkyÚložnéDalší srážkyÚložné
1 dítě2 děti3 děti4 a více dětíI.II.III.
123456789101112
40014816416419624124024403632
50018020521024530155030504540
60021024625829436186036605448
70023828730834342217042706356
80026432836039248248048807264
90028836941444154279054908172
10003104104704906030100601009080
11003304515285396633110661109988
120034849256458872361207212010896
1300364533598637783913078130117104
1400378560630686844214084140126112
1500390585660720904515090150135120
1600400608688752964816096160144128
170041062971478210251170102170153136
180042064873881010854180108180162144
190043066576083611457190114190171152
200044068078086012060200120200180160
210045069379888212663210126210189168
220046070481492413266220132220198176
230047071382896613869230138230207184
2400480720864100814472240144240216192
2500490725900105015075250150250225200
2600500754936109215678260156260234208
2700510783972113416281270162270243216
28005208121008117616884280168280252224
29005308411044121817487290174290261232
30005408701080126018090300180300270240
310055089911161302186110310230310279248
320056092811521344192130320280320288256
330057095711881386198150330330330297264
340058098612241428204170340380340306272
3500590101512601470210190350430350315280
3600600104412961512216210360480360324288
3700610107313321554222230370530370333296
3800620110213681596228250380580380342304
3900630113114041638234270390630390351312
4000640116014401680240290400680400360320
41006401160144016806 %290+10%680+10 %9 %8 %
64 % z částky nad 400048 % z částky nad 4000

Poznámka: Srážky na náklady výkonu trestu tvoří zbytek pracovní odměny.

Přesunout nahoru