Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 230/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 15.04.1992 (164/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

230

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 11. června 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 a § 75 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby, se mění a doplňuje takto:

§ 1 zní:

"§ 1

Doba trvání základní služby

a) absolventů vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium státní zkouškou,1) se stanoví na 12 měsíců,

b) absolventů vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili část této přípravy zápočtem, se stanoví na 11 měsíců,

c) absolventů vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili tuto přípravu závěrečnými zkouškami, žen, které dobrovolně vstoupily do vojska, a vojáků, kteří převzali závazek k další službě, se stanoví na 9 měsíců.".

Čl. II

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

Základní služba absolventů vysokých škol, kteří ukončili vysokou školu v cizině, a absolventů bohosloveckých fakult trvá 9 měsíců, jestliže k jejímu výkonu nastoupili před nabytím účinnosti tohoto nařízení.".


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

Přesunout nahoru