Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 229/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.01.1996 (117/1995 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

229

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 6. června 1990

o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") na dítě, na které nenáleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.

§ 2

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla plátce příspěvku kontroluje správnost výplaty příspěvku a rozhoduje o povinnosti plátce příspěvku nahradit neprávem vyplacené částky; jde-li o příspěvky vyplácené osobám uvedeným v § 1, plní tyto úkoly Česká správa sociálního zabezpečení.

(2) Úkoly uvedené v odstavci 1 plní orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, jde-li o příspěvek vyplácený vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů a služeb.

§ 3zrušeno


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku.

Přesunout nahoru