Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb.

Částka 38/1990
Platnost od 11.06.1990
Účinnost od 15.06.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 6. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. č. 4/1990 Sb., a č. 52/1990 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 54 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a č. 113/1990 Sb.:


Článek I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí č. 41/1985 Sb., ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Příloha č. 4 vyhlášky se doplňuje o položku č. 3, která zní:

"3. osobní automobily starší 6 let (počítáno včetně roku výroby, případně modelového roku).*)".

Článek II

Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na osobní automobily, které byly dopraveny na československé území do 14. června 1990 včetně.


Článek III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 1990.


Ministr:
Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Rok výroby nebo modelový rok je uveden na výrobním štítku nebo zakódován v čísle VIN na desátém místě pod mezinárodně stanoveným kódem (např. rok 1985 je označen písmenem F, rok 1986 písmenem G atd.).
V roce 1990 lze dovážet osobní automobily rok výroby nebo modelový rok 1985 značené na výrobním štítku v čísle VIN (Vehicle identification number) písmenem F a mladší.

Přesunout nahoru