Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 221/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady

Částka 37/1990
Platnost od 30.05.1990
Účinnost od 30.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

221

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 30. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, se mění a doplňuje takto:

1. § 23 odst. 4 zní:

"(4) Konají-li se volby ve dvou dnech, stanoví se začátek voleb na čtrnáctou hodinu a konec voleb na dvacátou druhou hodinu prvého dne. Druhého dne začínají volby o sedmé hodině a končí o čtrnácté hodině. Pokud to místní poměry vyžadují, může rada místního národního výboru stanovit začátek voleb na dřívější hodinu, nejdříve však na dvanáctou hodinu prvého dne a pátou hodinu druhého dne; lhůty uvedené v ustanoveních § 21 a 27 se i v těchto případech počítají od čtrnácté hodiny prvého dne voleb.".

2. § 29 odst. 3 první věta zní: "Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem a má bydliště v České republice, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů a vyznačí v jeho občanském průkazu nebo vojenském průkazu, že se dostavil k hlasování.".


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.
Pithart v. r.

Přesunout nahoru