Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 218/1990 Sb.Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků

Částka 36/1990
Platnost od 29.05.1990
Účinnost od 29.05.1990
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

218

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České republiky, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technicko zdravotnických služeb výnos ze dne 20. dubna 1990 č. j. EP-600-19. 4. 1990 o odměňování zdravotnických pracovníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Tímto výnosem se zrušují předpisy upravující odměňování zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálního zabezpečení a v některých dalších organizacích obsažené ve výnosech býv. ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR. Pokud jde o předpisy registrované ve Sbírce zákonů , zrušují se tyto předpisy

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 3/1981 Sb.),

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 19. ledna 1983 č. j. EP-600-13. 1. 1983, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 10/1983 Sb.),

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 7. listopadu 1983 č. j. EP-600-28. 10. 1983, jímž se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků, v platném znění (reg. v částce 6/1984 Sb.),

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 6. prosince 1984 č. j. EP-600-22. 11. 1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 7/1985 Sb.),

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 19. října 1987 č. j. EP-600-1. 10. 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 25/1987 Sb.),

- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-18. 8. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků Státního sanatoria v Praze (reg. v částce 3/1981 Sb.),

- výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 5. srpna 1980 č. j. 242-1112-1. 8. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení (reg. v částce 38/1980 Sb.),

- výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 30. března 1983 č. j. 431-1112-23. 3. 1983, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 č. j. 242-1112-1. 8. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení (reg. v částce 19/1983 Sb.),

- výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 23. ledna 1984 č. j. 431-1112-2. 1. 1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 č. j. 242-1112-1. 8. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, v platném znění (reg. v částce 20/1984 Sb.),

- výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 30. listopadu 1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 č. j. 242-1112-1. 8. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 13/1985 Sb.),

- výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 22. prosince 1987 č. j. 431-1112-13. 11. 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 č. j. 242-1112-1. 8. 1980 o odměňovaní zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 6/1988 Sb.).

Do výnosu lze nahlédnout ve všech okresních (obvodních) a krajských ústavech národního zdraví, v Ústavu národního zdraví NV hl. m. Prahy, v odborech zdravotnictví a sociálních věcí KNV a ONV v ČR a na ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí ČR.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo podle § 123 odst. 2 písm. b) č. 1., odst. 3 a 4 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., společný výnos s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, kterým se doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky ze dne 20. 4. 1990 č. j. EP-600-19. 4. 1990, o odměňování zdravotnických pracovníků (č. 218/1990 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1991. Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví České republiky a na ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, v okresních (obvodních) ústavech národního zdraví, ve zdravotnických zařízeních a na okresních správách sociálního zabezpečení a Pražské správě sociálního zabezpečení, v okresních úřadech a v magistrátu hl. m. Prahy.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. 218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

Přesunout nahoru