Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 217/1990 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství

Částka 36/1990
Platnost od 29.05.1990
Účinnost od 01.07.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

217

Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České republiky a Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb výnos ze dne 25. května 1990 č. j. MH/1-7415/405/l 990, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. j. MH//1-11369/1439/1989, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství.

Výnos, který nabývá účinnosti od 1. července 1990, se vztahuje na pracovníky organizací místního hospodářství v působnosti ministerstva vnitra České republiky a národních výborů v České republice.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České republiky pro místní hospodářství a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích místního hospodářství.

Přesunout nahoru