Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 207/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti

Částka 36/1990
Platnost od 29.05.1990
Účinnost od 29.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 29. května 1990

o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky na žádost vlády České republiky nebo vlády Slovenské republiky může vyčlenit příslušníky Pohraniční stráže a vojáky vojsk ministerstva vnitra (dále jen "vojáci") k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti.

§ 2

Vojáci mohou být na žádost vlády příslušné republiky vyčleněni k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti v případě, že je to nutné k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území příslušné republiky.

§ 3

Vojáci jsou po dobu vyčlenění podřízeni ministru vnitra příslušné republiky.

§ 4

Vojáci při plnění úkolů Veřejné bezpečnosti

a) prokazují svou příslušnost k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti svým předepsaným stejnokrojem s rukávovou páskou červené barvy s černými písmeny "SNB", popřípadě i ústním prohlášením,1)

b) mají stejná práva a povinnosti jako příslušníci Sboru národní bezpečnosti,2) pokud ministr vnitra příslušné republiky nestanoví jinak.

§ 5

Na vyčleňování vojáků k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti se nevztahuje ustanovení § 1 odst. 2 písm. c) branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.


§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky FMV č. 12/1979 Sb., o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů.

2) Hlava III zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

Přesunout nahoru