Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 20/1990 Sb.Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky

Částka 5/1990
Platnost od 30.01.1990
Účinnost od 01.02.1990
Zrušeno k 01.12.1999 (219/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

ZÁKON

ze dne 30. ledna 1990

o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Zřízení, úkoly a postavení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republikyzrušeno

§ 1, § 2zrušeno

Úkoly a postavení Hradní stráže Československé socialistické republiky

§ 3

(1) Hradní stráž Československé socialistické republiky (dále jen "Hradní stráž") se vyčleňuje z vojsk ministerstva vnitra a začleňuje do Československé lidové armády; podřizuje se náčelníku Vojenské kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky.

(2) Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky ustanovuje do funkce a odvolává z ní velitele Hradní stráže.

§ 4

(1) Hradní stráž plní tyto úkoly:

a) provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta Československé socialistické republiky a jeho hostů,

b) organizuje a zajišťuje vojenské pocty zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vyslanců u prezidenta Československé socialistické republiky.

(2) Hradní stráž nesmí být použita k plnění jiných úkolů bez souhlasu prezidenta Československé socialistické republiky.

§ 5

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky má vůči vojákům

Hradní stráže oprávnění jako ministr národní obrany Československé socialistické republiky stanovená zvláštními předpisy.3)


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Statut Hradní stráže Československé socialistické republiky vydaný rozkazem ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 13/1977 (reg. v částce č. 14/1977 Sb.).

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1990.


V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 16/1976 Sb., o Kanceláři prezidenta Československé socialistické republiky.

2) Zejména jde o:
zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb., zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zejména jde o:
branný zákon, zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., zákon č. 32/1957 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru