Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 173/1990 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Částka 30/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 01.06.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

173

ZÁKON

ze dne 9. května 1990,

kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Zrušují se:

1. zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy,

2. ustanovení § 2 odst. 2, § 4, 5, § 6 odst. 3, v § 7 část věty za středníkem, § 8 odst. 2 vládního nařízení č. 82/1958 Sb., o čestných uznáních v tělesné výchově.

§ 2

Majetková práva dobrovolných organizací, která jim byla odňata zákony č. 187/1949 Sb., č. 71/1952 Sb. a č. 68/1956 Sb., se navracejí dle stavu ke dni 31. března 1948 Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným organizacím, které uplatní své nároky u právního nástupce organizace uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. do 31. prosince 1991.

§ 2a

Právní nástupce organizace uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. je povinen s majetkovými právy až do jejich vydání Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným organizacím nakládat s péčí řádného hospodáře; ode dne účinnosti tohoto zákona nemůže tato majetková práva převést do vlastnictví jiného ani přenechat jinému do užívání. Takové právní úkony jsou neplatné.

§ 3

Podmínky a způsob navrácení majetkových práv podle § 2 a udělování čestných titulů a veřejných uznání podle vládního nařízení č. 82/1958 Sb. upravují právní předpisy vydané orgány České republiky a Slovenské republiky.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru