Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 17/1990 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby

Částka 4/1990
Platnost od 23.01.1990
Účinnost od 29.01.1990
Zrušeno k 15.04.1992 (164/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické repubilky

ze dne 18. ledna 1990

o změně doby trvání základní služby

Vláda Československé socialistické repubilky nařizuje podle § 27 odst. 3 a § 75 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 121/1978 Sb.):


§ 1

Doba trvání základní služby

a) absolventů vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium státní zkouškou,1) se stanoví na 12 měsíců,

b) absolventů vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili část této přípravy zápočtem, se stanoví na 11 měsíců,

c) absolventů vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili tuto přípravu závěrečnými zkouškami, žen, které dobrovolně vstoupily do vojska, a vojáků, kteří převzali závazek k další službě, se stanoví na 9 měsíců.

§ 1a

Základní služba absolventů vysokých škol, kteří ukončili vysokou školu v cizině, a absolventů bohosloveckých fakult trvá 9 měsíců, jestliže k jejímu výkonu nastoupili před nabytím účinnosti tohoto nařízení.

§ 2

(1) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení vykonávají základní službu a

a) jsou ženatí,

b) mají podstatně sníženou zdravotní způsobilost k výkonu služby nebo

c) vyžadují-li to vážné sociální nebo rodinné důvody, se propustí ze základní služby, jestliže vykonali tuto službu v délce nejméně 18 měsíců.

(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 se propustí ze základní služby absolventi vysokých škol [§ 1 písm. a) a b)], jestliže vykonali tuto službu v délce nejméně 9 měsíců.

(3) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení nastoupili k výkonu základní služby v roce 1988, se propustí z této služby, jestliže ji vykonali v délce nejméně 22 měsíců, jde-li o absolventy vysokých škol [§ 1 písm. a) a b)] v délce nejméně 11 měsíců. Současně se jim promíjejí vojenská cvičení v úhrnné délce osmi týdnů.

(4) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto nařízení nastoupili k výkonu základní služby v roce 1989, se propustí z této služby, jestliže ji vykonali v délce nejméně 20 měsíců, jde-li o absolventy vysokých škol [§ 1 písm. a) a b)] v délce nejméně 11 měsíců. Současně se jim promíjí vojenské cvičení v délce čtyř týdnů.


§ 3

Zrušují se:

1. vládní nařízení č. 121/1960 Sb., o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách;

2. vládní nařízení č. 88/1964 Sb., o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska;

3. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 73/1970 Sb., o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. ledna 1990.


M. Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

Přesunout nahoru