Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 167/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 29/1990
Platnost od 10.05.1990
Účinnost od 10.05.1990
Zrušeno k 09.08.2000 (245/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167

ZÁKON

ze dne 9. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 93/ 1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 56/1975 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb. se mění takto:

1. § 1 zní

"§ 1

Státní svátky

Dny 9. květen, den osvobození od fašismu, 5. červenec, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 28. říjen, den vzniku samostatného československého státu se prohlašují za státní svátky České a Slovenské Federativní Republiky.".

2. § 2 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Státní svátky jsou dny pracovního klidu.

(2) Ostatními dny pracovního klidu vedle nedělí jsou:

a) 1. leden (Nový rok),

b) pondělí velikonoční,

c) 1. květen (Svátek práce),

d) 24. prosinec (Štědrý den),

e) 25. prosinec (1. svátek vánoční),

f) 26. prosinec (2. svátek vánoční).".

3. Nadpis nad § 3, 4 a 5 zní: "Významné a památné dny České a Slovenské Federativní Republiky".

4. § 3 zní:

"§ 3

Významnými dny České a Slovenské Federativní Republiky jsou:

a) 5. květen,

b) 29. srpen,

c) 17. listopad (den boje studentů za svobodu a demokracii).".

5. § 4 zní:

"§ 4

Památným dnem České a Slovenské Federativní Republiky je 6. červenec (Mistr Jan Hus).".

6. § 5 zní:

"§ 5

Významné a památné dny České a Slovenské Federativní Republiky jsou dny pracovními.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru