Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 163/1990 Sb.Zákon o bohosloveckých fakultách

Částka 29/1990
Platnost od 10.05.1990
Účinnost od 10.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

ZÁKON

ze dne 3. května 1990

o bohosloveckých fakultách

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

§ 1

(1) Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích se začleňuje do Univerzity Karlovy v Praze.

(2) Obnovuje se Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, která se začleňuje do Univerzity Palackého v Olomouci.

(3) Zřizuje se Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, která se začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislavě.

(4) Zřizuje se Řeckokatolická bohoslovecká fakulta, která se začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

§ 2

(1) Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze se pod názvem Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy začleňuje do Univerzity Karlovy v Praze.

(2) Slovenská evangelická bohoslovecká fakulta v Bratislavě se pod názvem Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislavě.

§ 3

Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze se pod názvem Husitská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy začleňuje do Univerzity Karlovy v Praze.

§ 4

Pravoslavná bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Prešově se pod názvem Pravoslavná bohoslovecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.


Článek II

Zrušují se

1. § 104 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách;

2. § 33 a 34 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách;

3. vládní nařízení č. 112/1950 Sb., o bohosloveckých fakultách.


Článek III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru