Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 16/1990 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

Částka 4/1990
Platnost od 23.01.1990
Účinnost od 23.01.1990
Zrušeno k 01.01.2013 (428/2012 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

16

ZÁKON

ze dne 23. ledna 1990,

kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

Federální shromáždění Československé socialistické repubilky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, se mění takto:

1. První věta § 1 zní: "Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky duchovním církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních a jde-li o duchovní těch církví a náboženských splečností, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. prosince 1989, a to v rozsahu, který stanoví státní rozpočty České socialistické repubilky a Slovenské socialistické republiky.".

2. § 2 zní:

"§ 2

Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.".

3. Ustanovení § 7 se zrušuje.

Čl. II

Všechna ustanovení prováděcích předpisů k zákonu č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, která odporují tomuto zákonu, pozbývají platnosti.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


V. Havel v. r.
A. Dubček v. r.
M. Čalfa v. r.

Přesunout nahoru