Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 159/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Částka 29/1990
Platnost od 10.05.1990
Účinnost od 10.05.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

159

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 2. května 1990,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 8 se doplňuje písmeno r), které zní:

"r) životní prostředí.".

2. Za čl. 21 se doplňuje čl. 21a, který zní:

"Čl. 21a

V oblasti životního prostředí patří do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky:

a) zásadní zákonodárná úprava ve věcech ochrany ovzduší, vody, půdy a lesa na základě celostního přístupu ke krajině, ekologických havárií, zneškodňování odpadů, hospodaření s druhotnými surovinami a ochrany potravního řetězce člověka před cizorodými látkami; výkon v těchto věcech patří orgánům republik;

b) tvorba státní ekologické politiky;

c) uskutečňování mezinárodní spolupráce a koordinace mezinárodní spolupráce v působnosti republik.".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru