Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory

Částka 27/1990
Platnost od 28.04.1990
Účinnost od 01.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 19. dubna 1990,

kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 48 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


§ 1

Federální ministerstvo zahraničního obchodu na návrh předsednictva Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory vyhlašuje změnu Řádu Rozhodčího soudu vyhlášeného vyhláškou federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění pozdějších předpisů. Text změny se vyhlašuje v příloze této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Ministr:
Ing. Barčák v. r.


Příloha vyhlášky č. 136/1990 Sb.

Čl. I

§ 2 odst. 2 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení zní:

(2) Výše poplatku se stanoví v závislosti na hodnotě sporu podle tohoto jednotného sazebníku

Hodnota předmětu sporuPoplatek
Do Kčs80 000Kčs 3 300
Do Kčs800 0003,5 %, avšak nejméně Kčs 3 300
Do Kčs2 400 0002,7 %, avšak nejméně Kčs 28 000
Do Kčs7 200 0001,5 %, avšak nejméně Kčs 64 800
Od Kčs7 200 0001 %, avšak nejméně Kčs 108 000.
“.

Čl. II

§ 2 odst. 3 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení zní:

"(3) Takto stanovený poplatek se vypočítává v měně, v níž je vyjádřena hodnota předmětu sporu.1)".

1) Zúčtování se provádí způsobem stanoveným Státní bankou československou.

Čl. III

§ 2 odst. 4 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení zní:

"(4) Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí Rozhodčí soud jednu měnu pro poplatek, který má být zaplacen.".

Čl. IV

§ 3 odst. 5 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení zní:

"(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na minimální poplatek. Přitom však částka poplatku nemůže být nižší než 2 100 Kčs.".

Přesunout nahoru