Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 102/1990 Sb.Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 21/1990
Platnost od 23.04.1990
Účinnost od 23.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. dubna 1990

o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Státními symboly jsou státní znak, státní vlajka, standarta prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Čl. II

(1) Státní znak České a Slovenské Federativní Republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící, se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Ve druhém a třetím červeném poli je stříbrný dvojitý kříž vztyčený na středním vyvýšeném vršku modrého trojvrší. Čtvrcení znaku je vyznačeno stříbrnou linkou.

(2) Vyobrazení státního znaku je v příloze č. 1.

Čl. III

(1) Státní vlajka České a Slovenské Federativní Republiky se skládá z horního pole bílého a dolního pole červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky; poměr stran je 2:3.

(2) Vyobrazení státní vlajky je uvedeno v příloze č. 2.

Čl. IV

(1) Vlajka a standarta prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky je bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je vetkán znak České a Slovenské Federativní Republiky. Pod ním je na červené stuze stříbrný nápis "VERITAS VINCIT". Nad oběma konci stuhy jsou zlaté lipové snítky o dvou listech. Standarta prezidenta je čtvercového formátu.

(2) Vyobrazení standarty je v příloze č. 3.

Čl. V

(1) Státní pečeť České a Slovenské Federativní Republiky tvoří státní znak s lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je kruhový opis názvu státu v českém a slovenském jazyce.

(2) Pečetidlo státní pečeti uschovává prezident republiky.

(3) Vyobrazení otisku státní pečeti je v příloze č. 4.

Čl. VI

Státní hymnu České a Slovenské Federativní Republiky tvoří hymna České republiky1) a první sloka hymny Slovenské republiky;2) při hraní a zpěvu státní hymny se zachovává toto pořadí.

Čl. VII

Používání státních symbolů upravuje zákon Federálního shromáždění.


Čl. VIII

Zrušuje se:

1. článek 110 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky;

2. zákon č. 163/1960 Sb., o státním znaku a o státní vlajce.


Čl. IX

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. IV ústavního zákona České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky.

2) Čl. V ústavního zákona Slovenské národní rady č. 50/1990 Sb., o názvu, státním znaku, státní vlajce, státní pečeti a o státní hymně Slovenské republiky.


Příloha č. 1 ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

V příloze č. 1 ve vyobrazení státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky má být stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící umístěný v prvním červeném poli státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky správně vyobrazen se čtyřmi zlatými drápy na pravé zadní noze.

Příloha č. 2 ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

Příloha č. 3 ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

Příloha č. 4 ústavního zákona č. 102/1990 Sb.

Přesunout nahoru