Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 9/1989
Platnost od 30.03.1989
Účinnost od 01.11.1989
Zrušeno k 28.02.2001 (89/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky, kterým se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, ve znění směrnic č. 66/1935 sb. Hygienické předpisy, ze dne 6. 4. 1989 č. j. HEM-340.2.-13.10.88.

Výnosem je nově upravena příloha č. 3 - Nejvyšší přípustné koncentrace aerosolů bez toxického účinku v pracovním ovzduší.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1989. Výnos je uveřejněn ve sbírce Hygienické předpisy pod pořadovým číslem 74, svazek 66/1989 a lze jej koupit v prodejně n. p. Kniha. Lípová č. 6, Praha 2 - Nové Město. Do výnosu lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Přesunout nahoru