Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c8/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 8/1989
Platnost od 30.03.1989
Účinnost od 01.11.1989
Zrušeno k 01.02.2001 (38/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věci České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 30. března 1989 č. j. HEM-362-6.3.89, kterým se mění a doplňují směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů, přicházející do styku s poživatinami.

Výnosem je nově upraven seznam látek pro výrobu plastů a předmětů z plastů a podmínky pro jejich použití a provedeny změny v seznamu pigmentů, barviv a plniv pro úpravu a barvení plastů a předmětů z plastů.

Výnos je uveřejněn ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 73/1989, svazek 85/1989 a lze do něj nahlédnout v krajských a okresních hygienických stanicích.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1989.

Přesunout nahoru