Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c7/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 7/1989
Platnost od 30.03.1989
Účinnost od 01.04.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 22. února 1989 č. j. 815/88 org., kterým se mění platový řád pro soudce z povolání, státní notáře a justiční a notářské čekatele. Tímto výnosem se mění výnos ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky ze dne 10. října 1975 č. j. 340/75-KO, kterým se vydává pro soudce z povolání, státní notáře, justiční a notářské čekatele platový řád, ve znění výnosů č. j. 502/77-KO (reg. v částce 33/1978 Sb.), č. j. 1441/83-KO a č. j. 948/84 - org. (reg. v částce 7/1985 Sb.).

Výnos upravuje platy justičních a notářských čekatelů v souladu s opatřením federálního ministerstva práce a sociálních věcí o nástupních platech absolventů vysokých škol.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1989. Bude uveřejněn ve Sbírce instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky v částce 1/1989.

Do výnosu lze nahlédnout u všech soudů a státních notářství v České socialistické republice.

Přesunout nahoru