Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1989
Platnost od 22.03.1989
Účinnost od 01.05.1989
Zrušeno k 21.05.1992 (224/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, výnos č. j. 219/88 - org. ze dne 16. 3. 1989 o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků. Tímto výnosem se zrušuje výnos ministerstva spravedlnosti ČSR č. j. ZT1 211/75 - KO, registrovaný v částce 20, ročník 1976 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1989 a bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR a ve Sbírce instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR, částka 1, ročník 1989, a lze do něj nahlédnout u kteréhokoliv okresního, popř. krajského soudu v ČSR.

Přesunout nahoru