Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c6/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 6/1989
Platnost od 22.03.1989
Účinnost od 01.03.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a federální ministerstvo financí

vydalo podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů a podle § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), v dohodě se Státní bankou československou výnos ze dne 15. ledna 1989 č. j. 223-6117-5119,050189, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí ze dne 30. ledna 1987 č. j. 514-29340-5119.251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.

Výnosem se nově upravuje poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům i v dalších obcích, jejich částech nebo sídelních jednotkách ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1989. Byl zaslán zainteresovaným federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru