Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c5/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1989
Platnost od 20.03.1989
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo výstavby a stavebnictví České socialistické republiky

a) vydalo

podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 4/1988 ze dne 17. listopadu 1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1983 ze dne 19. ledna 1983, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání seřazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1987 ze dne 21. června 1987 a výnosu č. 1/1988 ze dne 22. dubna 1988.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1988, se vztahuje na pracovníky organizací v působnosti ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR a na pracovníky organizací místního stavebnictví, řízených národními výbory v ČSR. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR, částka 24/1988 a lze do něj nahlédnout na tomto ministerstvu, na všech organizacích v jeho působnosti a na krajských národních výborech;

b) zrušilo

s účinností od 1. ledna 1989

1. Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 1 z 8. 9. 1971 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (registrovány v částce 23/1972 Sb.);

2. Výnos ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 9 z 28. 7. 1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (registrován v částce 25/1981 Sb.);

3. Výnos č. 6/1981 MSv ČSR z 15. 10. 1981 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (registrován v částce 11/1982 Sb.).

4. Soubor převzatých dělnických povolání ve stavebnictví ze dne 10. 5. 1973 SZ: 344.2/52/OEP-1/1973, ve znění I. a II. změn a doplňků (registrován v částce 17/1987 Sb.).

Přesunout nahoru