Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c5/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 5/1989
Platnost od 20.03.1989
Účinnost od 01.03.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle ustanoveni § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 19. prosince 1988 č. j. 29115/1591/OEN/88, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. září 1978 č. j. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, registrovaný v částce 2/1979 Sb., ve znění výnosu ze dne 29. 11. 1979 č. j. 18586/SO/79, ze dne 18. 8. 1979 č. j. 18 305/SO/79, ze dne 28. 7. 1981 č. j. 29 771/SO/81, ze dne 28. 9. 1984 č. j. 36 314/SO/84 a ze dne 19. 8. 1988 č. j. 387/SO/88, registrovaných v částkách 25/1979 Sb., 8/1980 Sb., 34/1981 Sb., 31/1984 Sb. a 24/1986 Sb.

Výnos se vztahuje na pracovníky organizací řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a na pracovníky vodohospodářských organizací řízených národními výbory na území České socialistické republiky. Výnos byl uveřejněn ve Věstníku MLVD ČSR v částce 2/1989 pod poř. č. 2.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1989 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR.

Přesunout nahoru