Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c36/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 36/1989
Platnost od 28.12.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos č. j. 14.505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 o zřízení státních přírodních rezervací „Borová Lada“, „Pramen Vltavy“ a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací „Milešický prales“, „Modravské slatě“, „Obří zámek“, „Stožec“, „Stožecká skála“, „Tetřevská slať“, „Velká niva“, „Vltavský luh“ a „Zátoňská hora“ v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Tímto výnosem se z přílohy II výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. 11. 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná vypouští státní přírodní rezervace „Mrtvý luh“, k. ú. České Žleby v okrese Prachatice, jejíž zřízení bylo oznámeno v Úředním listu II z roku 1948.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů. Bude publikován ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, na Jihočeském krajském národním výboru v Českých Budějovicích, na Západočeském krajském národním výboru v Plzni, na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a v Plzni, na okresním národním výboru v Klatovech a na okresním národním výboru v Prachaticích.

Přesunout nahoru