Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c36/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 36/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1991 (389/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 26 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky výnos z. 28. prosince 1989 č. j. II/4 - 22 066/1989 o úlevách na dani z příjmů obyvatelstva.

Daňové úlevy podle tohoto výnosu se vztahují na poplatníky, kteří provozují služby na základě povolení národního výboru podle nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb. a nařízení vlády SSR č. 2/1988 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990 a bude podle něj postupováno poprvé při vyměření daně z příjmů obyvatelstva za kalendářní rok 1989.

Výnos bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí, cen a mezd ČSR, ministerstvu financí, cen a mezd SSR a na národních výborech všech stupňů.

Přesunout nahoru