Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c35/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.10.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 23 ods. 2 a § 123 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd SSR a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov v zdravotníctve výnos zo 6. septembra 1989 č. 6054/1989-C/4 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky. Vzťahuje sa na pracovníkov robotníckych povolaní v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.

Týmto výnosom sa zrušuje úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 17. augusta 1982 č. Z-6060/1982-C/4 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SSR, uverejnená pod č. 24/1982 Vestníka MZ SSR, registrovaná v čiastke 1/1983 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 28. novembra 1985 č. Z-10 000/1985-C/4.

Výnos nadobuda účinnosť 1. októbrom 1989 a je uverejnený pod č. 6/1989 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR. Možno doň nazrieť na odboroch zdravotníctva a odboroch sociálnych vecí a pracovných síl krajských a okresných národných výborov, v ústavoch národného zdravia a na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.

Přesunout nahoru