Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c35/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 31.07.1992 (382/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 26 zákona č. 361967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

1. výnos č. 5285/89-50 z 24. novembra 1989 o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky spojené s vykonaním pitvy, súdnolekárskych vyšetrení histologických, toxikologických, biologických a s posúdením ujmy na zdraví,

2. výnos č. 5694/89-50 z 24. novembra 1989 o paušálnych odmenách a náhradách za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a o náhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov. Týmto výnosom sa zrušila úprava Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 125/1978-O/s, ktorej vydanie bolo oznámené v čiastke 20 ročník 1978 Zbierky zákonov.

Obidva výnosy nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1990 a budú uverejnené v Zbierke inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, čiastka 4, ročník 1989 a možno do nich nahliadnuť na ktoromkoľvek okresnom alebo krajskom súde a na ktoromkoľvek štátnom notárstve Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru