Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c35/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 64 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a podle § 133 odst. 6 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky, Českým úřadem bezpečnosti práce a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánu, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 1. prosince 1989 č. j. PO-2799/IV-89 o stejnokroji a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků příslušníkům Sboru požární ochrany.

Výnos upravuje zejména podrobnosti o stejnokroji, dalších výstrojních součástkách, nošení hodnostního označení a poskytování osobních ochranných pracovních prostředku příslušníkům Sboru požární ochrany.

Výnosem se zrušují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 8/1974 Ú. v. ČSR pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků příslušníkům veřejných požárních útvarů (reg. částka 13/1974 Sb.) a směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 4/1975 Ú. v. ČSR o vystrojování pracovníků požární ochrany ministerstva vnitra České socialistické republiky, inspekcí požární ochrany národních výborů a příslušníků veřejných požárních útvarů (reg. částka 16/1975 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990; je uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR v částce 3/1989.

Přesunout nahoru