Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c34/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1989
Platnost od 22.12.1989
Účinnost od 01.04.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. a po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd SSR a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov obchodu vydalo výnos MOCR SSR z 31. marca 1989 č. 134/89-21 o odmeňovaní pracovníkov a usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných podnikoch vo vnútornom obchode a cestovnom ruchu SSR.

Výnos upravuje odchýlky v odmeňovaní technickohospodárskych pracovníkov v spoločnom podniku založenom podľa uznesenia vlády ČSSR z 22. 8. 1985 č. 187 o zakladaní a činnosti spoločných podnikov čsl. subjektov a subjektov z nesocialistických štátov od všeobecne záväznej právnej úpravy obsiahnutej v úprave FMPSV č. 51-12430-3156 z 12. septembra 1984 (reg. v čiastke 22/1984 Zb.). Výnos ďalej upravuje poskytovanie jednorazových odmien členom riadiacich a revíznych orgánov spoločných podnikov, odchýlky pri priznávaní odmien vedúcim a ostatným pracovníkom týchto organizácií, ako aj odchýlky pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných podnikoch od všeobecne záväznej právnej úpravy.

Výnos nadobudol účinnosť 1. aprílom 1989 a je uverejnený vo Vestníku MOCR SSR v čiastke 4 1989 pod. pořadovým číslom 13.

Do úpravy možno nazrieť na Ministerstve obchodu a cestovného ruchu SSR.

Přesunout nahoru