Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c34/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1989
Platnost od 22.12.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 23 ods. 1, § 123 ods. 2 a § 272 ods. 3 Zákonníka práce po dohode s Federálnym miuisterstvom práce a sociálnych vecí, Slovenskou odborovou radou a Slovenským zväzom výrobných družstiev výnos zo dňa 1. augusta 1989 č. 5 486/89 o usmerňovaní mzdových prostriedkov vo výrobných družstvách v Slovenskej socialistickej republike.

Výnos sa vzťahuje na výrobné družstvá združené v Slovenskom zväze výrobných družstiev. Stanovuje spôsoby usmerňovania mzdových prostriedkov, hodnotenia vývoja miezd, pravidlá tvorby a čerpania fondu odmien a opatrenia pri prekročení mzdových prostriedkov.

Výnosom sa zrušujú smernice Slovenského zväzu výrobných družstiev o usmerňovaní mzdových prostriedkov vo výrobných družstvách, schválené predstavenstvom Slovenského zväzu výrobných družstiev dňa 29. marca 1988 uznesením č. 74, uverejnené vo Vestníku Slovenského zväzu výrobných družstiev č. 6/1988 por. č. 34.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Bude uverejnený vo Vestníku Slovenského zväzu výrobných družstiev. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a na Slovenskom zväze výrobných družstiev.

Přesunout nahoru