Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c34/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1989
Platnost od 22.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 176 odst. 4 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českými výbory Odborového svazu pracovníků místního hospodářství a Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 20. 11. 1989 č. j. MH/1-15810/1770/89, SD/1R-7857/89, kterým se vydávají zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti.

Výnos, který nabývá účinnosti od 1. ledna 1990, se vztahuje na organizace místního hospodářství, dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice založené nebo řízené ministerstvem vnitra a životního prostředí České socialistické republiky nebo národními výbory a na jejich pracovníky.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství a ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství a správě pro dopravu, na odborech místního hospodářství a dopravy krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích místního hospodářství, dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství.

Účinnost pozbyly směrnice Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. j. VI/1291/65 ze dne 9. 11. 1965 (reg. v částce 31/1966 Sb.).

Přesunout nahoru