Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c29/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 01.12.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 206 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí doplněk k předpisu „Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání“, ev. zn. Všeob-P-21(práv.) (reg. v částce 11/1980 Sb.).

Doplňkem se mění a doplňují ustanovení předpisu v návaznosti na změny vyplývající ze zákona č. 188/1988 Sb. a právních předpisů souvisejících; zvyšují se částky finančního příspěvku přiznávaného ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví ve zvláštních případech.

Doplněk nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1989. Byl vydán rozkazem ministra národní obrany ČSSR č. 23/1989 ze dne 23. října 1989 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Přesunout nahoru