Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c29/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1991 (453/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 6, 18 a § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, výnosem č. j. II/2-17 000/89 ze dne 28. září 1989 Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1990.

Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1989 vydaný výnosem č. j. II/2-19 000/88 ze dne 31. října 1988 (reg. v částce 41/1988 Sb.), včetně všech změn a doplňků, se dnem 31. prosince 1989 ruší.

Do Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990 lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí, cen a mezd ČSR, ministerstvu financí, cen a mezd SSR a na všech krajských, okresních, obvodních a městských finančních správách.

Federální ministerstvo financí vydalo podle § 6, 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 24 700/90 ze dne 15. října 1990, kterým stanovilo VIII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990. Článek 1 opatření nabývá účinnosti dnem 15. října 1990. Článek 2 opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990. Bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku. Do opatření lze nahlédnout na Federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a na všech krajských a okresních finančních správách.

Federální ministerstvo financí vydalo podle § 6, 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 26 000/90 ze dne 7. listopadu 1990, kterým stanovilo IX. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1990. Článek 1 opatření nabývá účinnosti dnem 15. října 1990. Článek 2 opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990. Bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku. Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a na všech krajských a okresních finančních správách.

Přesunout nahoru