Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c29/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 01.10.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy a spojů

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem zahraničních věcí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železniční, letecké a vodní dopravy a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků spojů výnos ze dne 27. září 1989 č. j. 13 116/1989, kterým se mění a doplňuje směrnice federálního ministerstva dopravy ze dne 7. ledna 1983 č. j. 23 792/1982 - 03 o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků, ve znění výnosů ze dne 15. listopadu 1983 č. j. 22 412/1983 - 03 a ze dne 28. března 1986 č. j. 10 083/1986 - 03.

Výnos novelizací základního předpisu přiblížil v odměňování funkci ředitele závodu v odvětví vodní dopravy zastoupení ČSD v odvětví železniční dopravy. Dále výnos zahrnuje platové změny vybraných funkcí vodní dopravy a nově zahrnuje zastoupení Slov-airu ve Varšavě v Polské lidové republice.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1989 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a spojů - odboru ekonomiky.

Přesunout nahoru