Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c26/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1989
Platnost od 29.09.1989
Účinnost od 01.09.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 123 odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů výnos ze dne 1. srpna 1989 č. j. 223-8599-5123 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v Československé socialistické republice.

Výnos upravuje poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky, kteří jsou zaměstnáni v československých organizacích na základě Ujednání mezi ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a ministerstvem, práce, mezd a sociálních věcí Polské lidové republiky ze dne 16. října 1984.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1989; tímto dnem se zrušuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. dubna 1975 č. j. I/5-661/75-6820/8160 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v československé socialistické republice (jehož vydání bylo oznámeno v částce 23/1975 Sb.); tím pozbývá platnosti i dodatek k citovanému výnosu ze dne 1. června 1976 č. j. I/5-384/76-6820-586.

Do výnosu lze nahlédnout na federálních ministerstvech práce a sociálních věcí, paliv a energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a financí, ministerstvech financí, cen a mezd České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a v organizacích, které polské občany zaměstnávají.

Přesunout nahoru