Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1989
Platnost od 25.09.1989
Účinnost od 25.09.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 82 odst. 6 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos č. j. SD 1 R-360/89, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice.

Výnosem se zrušuje disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy a silničního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice č. j. SD 33-501/77 (reg. v částce 7/1977 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů a bude uveřejněn v částce 4/1989 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí ČSR - správě pro dopravu, krajských národních výborech a Národním výboru hlavního města Prahy.

Přesunout nahoru