Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c24/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1989
Platnost od 25.09.1989
Účinnost od 01.09.1989
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 31. července 1989 č. j. 9.728/89 - V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. března 1988 č. j. 5.626/88 - V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Tento výnos nabude účinnosti dnem 1. září 1989. Výnos bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR a na odborech kultury krajských (NVP) a okresních národních výborů.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 5626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 24/1989 Sb.).

Přesunout nahoru