Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1989
Platnost od 31.07.1989
Účinnost od 01.08.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 21. července 1989 č. j. KP-616-26.5.1989, kterým se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 34/1978 Sb.), ve zněni výnosů č. 18/1981 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 4/1982 Sb.), č. 17/1982 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 33/ 1982 Sb.), č. 11/1983 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 24/1983 Sb.) a č. 19/1984 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 31/1984 Sb.).

Výnos doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví a sociálních věcí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1989 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR v částce 3/1989 pod č. 12 a lze do něj nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru