Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c22/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1989
Platnost od 31.07.1989
Účinnost od 01.09.1989
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve zněni zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 30. května 1989 č. j. 5695/-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů.

Výnos nově upravuje nomenklatury funkcí pro jednotlivé typy uměleckých organizací, mzdové tarify některých funkcí, systém příplatků a precizuje rámcové pracovní a kvalifikační charakteristiky funkcí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1989.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky, na odborech kultury krajských národních výborů a v útvarech ekonomiky práce a mezd v uměleckých organizacích resortu.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 5695-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).

Přesunout nahoru