Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c20/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1989
Platnost od 24.07.1989
Účinnost od 01.09.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 12. července 1989 č. j. MH/1-11369/1439/1989, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství.

Výnos, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1989, se vztahuje na pracovníky organizací místního hospodářství v působnosti ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a národních výborů v České socialistické republice.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky pro místní hospodářství a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra a životního prostředí České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích místního hospodářství.

Účinnost pozbyly výnosy č. j. MH/4-1266/13648/1978 (reg. částka 34/1978 Sb.), MH/4-1172/1263 3/1981 (reg. částka 10/1982 Sb.), MH/4-1217/12368/1982 (reg. částka 6/1983 Sb.) a MH/13-13911/ 3101/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).

Přesunout nahoru