Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c19/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 19/1989
Platnost od 30.06.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.08.2002 (330/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Český báňský úřad

vydal podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v dohodě s Českou odborovou radou výnos č. j. 1820 s/1989, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů. Výnosem se zrušuje výnos Českého báňského úřadu č. j. 6000/1977 ze dne 1. listopadu 1977, kterým byl vydán bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990; bude uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR a lze do něj nahlédnout na Českém báňském úřadě a na obvodních báňských úřadech v Ostravě, Brně, Kladně a Trutnově.

Přesunout nahoru