Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c18/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1989
Platnost od 29.06.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedení § 31 odst. 2 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, výnos ze dne 14. 4. 1989 č. j. OZS 2-721-1.3.1989, kterým se mění a doplňují směrnice č. 17/1981 Vest. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Seznam byl upraven podle současného stavu výroby léčiv a jiných přípravků. Byly z něj vypuštěny přípravky, jejichž výdej bez lékařského předpisu se dále nedoporučuje a byl doplněn přípravky nově uváděnými do oběhu.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR. Do seznamu léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, lze nahlédnout v lékárnách ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru