Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1989
Platnost od 29.06.1989
Účinnost od 01.06.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1989 o odměňování pracovníků podniků se zahraniční majetkovou účasti.

Výnos upravuje odměňování pracovníků i členů řídících a revizních orgánů podniků se zahraniční majetkovou účastí založených podle zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, na základě povolení vydaného federálním ministerstvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, popř. podle zákona č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech, nebo zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu).

Výnos nabyl účinnosti 1. června 1989.

Do výnosu možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, na ředitelstvích státních podniků a jiných organizacích přímo řízených ministerstvem a u podniků se zahraniční majetkovou účastí, u nichž federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky dalo povolení k uzavření smlouvy o jejich založení.

Přesunout nahoru