Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c17/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1989
Platnost od 23.06.1989
Účinnost od 01.06.1989
Zrušeno k 01.05.1990 (106/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky

vydal podle § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších změn a doplňků, pod č. 1/89 dne 14. dubna 1989 výnos, jímž určil odchylně od ustanovení § 14 odst. 3 citovaného zákona příslušnost pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů souvisejících s plněním pro vývoz nebo z dovozu, v nichž je žadatelem nebo odpůrcem Koospol, akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha, a které se týkají jeho filiálky v Bratislavě.

Podle výnosu č. 1/89 je pro projednávání a rozhodování uvedených hospodářských sporů vyplývajících z činnosti filiálky v Bratislavě příslušná Státní arbitráž pro hlavní město Slovenské socialistické republiky Bratislavu v Bratislavě.

Uvedené opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 1989.

Do opatření lze nahlédnout u Státní arbitráže Československé socialistické republiky, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu a u Státní arbitráže pro hlavní město SSR Bratislavu.

Přesunout nahoru